algemene voorwaarden

Om de pedicure behandeling die u wilt ondergaan zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Medisch pedicure Mandy Talsma ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. 

download als pdf

1. Voorafgaand aan de eerste behandeling stellen wij een aantal vragen. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen naar een uw huisarts of podotherapeut. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Medisch pedicure Mandy Talsma niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt zijn beschermd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke en medische gegevens van de klant komen op een klantenkaart te staan wat AVG beveiligd is.

2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan telefonisch, via Whatsapp, sms of e-mail. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

3. Persoonlijke hygiëne is bij Medisch pedicure Mandy Talsma erg belangrijk. Daarom wordt er in de praktijk gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van ‘code van het voetverzorgingsbedrijf’. Zo worden bijvoorbeeld alle instrumenten in de ultrasoon gereinigd en daarna gedesinfecteerd in Alcohol en alle gebruikte materialen gewassen of vervangen. 

4. Medisch pedicure Mandy Talsma is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt

5. De cliënt behoort zich volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt , na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch pedicure Mandy Talsma het recht verdere behandeling bij de klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

6. Betaling verloopt contant of via de pin en wordt direct na de behandeling voldaan.

7. Bij klachten over de behandeling of een product, geeft Medisch pedicure Mandy Talsma 1 week garantie. Bij klachten over een nagelbeugel, orthese of andere speciale technieken geven wij 1 maand garantie. En zal in samenspraak met de klager een adequate oplossing zoeken.

8. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

9. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Medisch pedicure Mandy Talsma niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.